Belirsiz integral- Meb Kazanım Testleri

Belirsiz integral Alma, Köklü Sayıların integrali, Üstel Fonksiyonların integrali, Trigonometrik Fonksiyonların integrali, Basit Kesirlere Ayırma Yöntemi, Kısmi integrasyon Yöndemi, Polinom Bölmesi Yaparak integral Alma, Değişken Değiştirme Yöntemi ile integral Alma